Poke bistro

dobré poké
dobrá nálada

Objednaj si

Adresa: Pribinova 8, 811 09 Bratislava

Adresa: Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava

Adresa: Lamač 6780, 841 03 Bratislava

Adresa: Mlynské Nivy 3, 821 09 Bratislava

Adresa: 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Adresa: Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa: Bélu Bartóka 1A, 979 01 Rimavská Sobota

Adresa: Hlavná 11, 917 01 Trnava

Adresa: Veľká Okružná 59a, 010 01 Žilina

Adresa: Floriánova 12, 080 01 Prešov

Adresa: Strojárska 2945, 069 01 Snina

Nájdeš nás aj na: